Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia célja a teljes magyar jogtudomány aktuális tudásállapotának bemutatása és minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető, megbízható tudásbázis megteremtése a magyar jogi kultúra fejlesztésének érdekében. A tanulmányok szakmailag lektoráltak.

Az Enciklopédia létrehozását eredetileg az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének munkatársai kezdeményezték, azt a nyolc hazai jogtudományi egyetemi kart tömörítő Jogász Dékáni Kollégium szakmai támogatásáról biztosította. Az Enciklopédia kiadója 2017 és 2019 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara volt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának, valamint a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának társfinanszírozásával. 2020-tól az ORAC Kiadó (akkori nevén HVG-ORAC Kiadó) gondozásában, 2021-től az ORAC Kiadó és a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete közös kiadásában jelenik meg. Az Enciklopédia elérhető az ORAC Kiadó Szakcikk Adatbázis szolgáltatásával is.

Elkészült szócikkek

[211] Szerzői jogi felhasználási szerződés (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat) – Fodor Klaudia Franciska, Gubicz Flóra Anna (2024. február)
[210] Állampolgárság (Alkotmányjog rovat) – Kisteleki Károly (2024. február)
[209] Státusjogok (Alkotmányjog rovat) – Kisteleki Károly (2024. február)
[208] A növényfajta-oltalom, a közösségi növényfajta-oltalom (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat) – Kókai-Kunné Szabó Ágnes (2024. február)
[207] A társasági szerződés tartalomszabadsága (Társasági jog rovat) – Leszek Dziuba (2024. január)
[206] A hangfelvétel-előállítók szomszédos jogai (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat) – Békés Gergely (2024. január)
[205] Jogkimerülés a szerzői jogban és az iparjogvédelemben (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat) – Mezei Péter (2023. december)
[204] Sajtókiadók szomszédos joga (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat) – Ujhelyi Dávid (2023. december)
[203] Rendészet (Közigazgatási jog rovat) – Patyi András, Sáfrán József (2023. december)
[202] Az uniós jog kikényszerítése (EU-jog rovat) – Várnay Ernő (2023. december)
[201] Jogtudat (Jogszociológia rovat) – H. Szilágyi István (2023. november)
[200] Jogi kultúra (Jogszociológia rovat) – H. Szilágyi István (2023. november)
[199] Kormány (Alkotmányjog rovat) – Térey Vilmos (2023. november)
[198] Népszavazás és népi kezdeményezés (Alkotmányjog rovat) – Komáromi László (2023. október)
[197] A tulajdonhoz való jog (Alkotmányjog rovat) – Orosz Dzsenifer, Sonnevend Pál (2023. október) 
[196] Jogállamiság (Alkotmányjog rovat) – Győrfi Tamás (2023. október)
[195] A doménnév jogi védelme (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat) – Fodor Klaudia Franciska (2023. október)
[194] Perelőfeltételek és perakadályok (Polgári eljárásjog rovat) – Köblös Adél (2023. október)
[193] Gazdasági és monetáris unió (EU-jog rovat) – Angyal Zoltán (2023. szeptember)
[192] Egyszerűsített eljárások (Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog rovat) – Kelemenné Csontos Laura (2023. szeptember)
[191] Legalitás, officialitás, opportunitás (Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog rovat) – Holé Katalin (2023. szeptember)
[190] Védő (Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog rovat) – Üveges Eszter Anna (2023. szeptember)
[189] Az elítéltek jogi helyzete (Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog rovat) – Hezam Leila Melinda (2023. szeptember)
[188] A művészeti élet és a tudomány szabadsága (Alkotmányjog rovat) – Cseporán Zsolt  (2023. augusztus)
[187] Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésének jogi aspektusai (EU-jog rovat) – Budai Péter, Fehér Miklós Zoltán (2023. augusztus)
[186] Jogharmonizáció (EU-jog rovat) – Somssich Réka (2023. augusztus)
[185] Államforma (Alkotmányjog rovat) – Takács Péter (2023. augusztus)
[184] Szerzői jogi kivételek és korlátozások (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat) – Grad-Gyenge Anikó (2023. augusztus)
[183] Jogalkotás (Jogbölcselet rovat) – Petrétei József (2023. augusztus)
[182] Demokrácia (Alkotmányjog rovat) – Bódig Mátyás (2023. augusztus)
[181] Kodifikáció (Jogbölcselet rovat) – Petrétei József (2023. augusztus)
[180] Logika és jog (Jogbölcselet rovat) – Markovich Réka (2023. augusztus)
[179] Skandináv jogi realizmus (Jogbölcselet rovat) – Badó Attila (2023. augusztus)
[178] Bírósági végrehajtás (Polgári eljárásjog rovat) – Kapa Mátyás (2023. augusztus)
[177] A jogrendszerek osztályozása (Jogösszehasonlítás rovat) – Badó Attila (2023. augusztus)
[176] Határidő (Polgári eljárásjog rovat) – Völcsey Balázs (2023. augusztus)
[175] Személyhez fűződő jogok a szerzői jogban (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat) – Tomasovszky Edit (2023. július)
[174] Közigazgatási jogalkalmazás (Közigazgatási jog rovat) – Temesi István (2023. július)
[173] Kormányforma (Jogtörténet rovat) – Képes György (2023. július)
[172] Bűncselekmény és büntetés (Jogtörténet rovat) – Balogh Elemér (2023. július)
[171] Ne bis idem (Büntetőjog rovat) – Karsai Krisztina (2023. július)
[170] Nemzetközi szerzői és szomszédos jogi egyezmények (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat) – Munkácsi Péter (2023. június)
[169] Jogbölcselet (Jogbölcselet rovat, rovatbevezető szócikk) – Szabó Miklós (2023. június)
[168] A közigazgatás alkotmányos és nemzetközi jogi környezete (Közigazgatási jog rovat) – Cserny Ákos, Vértesy László (2023. június)
[167] Közigazgatási bíráskodás és közigazgatási jogvita (Közigazgatási jog rovat)  – F. Rozsnyai Krisztina (2023. június)
[166] Kritikai jogelméletek (Jogbölcselet rovat) – Kiss Valéria (2023. június)
[165] A szoftver szerzői jogi oltalma (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat) – Harkai István (2023. június)
[164] Védelmi idő a szerzői jogban (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat) – Pogácsás Anett (2023. június)
[163] Szokásjog (Jogbölcselet rovat) – Jany János (2023. május)
[162] A kontinentális jogrendszerek (Jogösszehasonlítás rovat) – Kelemen Katalin – Mezei Péter (2023. május) 
[161] Szerzői vagyoni jogok – felhasználás, felhasználási módok (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat) – Sápi Edit (2023. május) 
[160] A biológiai találmányok jogi védelme (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat) – Keserű Barna Arnold (2023. május) 
[159] Munkajogi viták (Munkajog rovat)  – Rácz Zoltán (2023. május) 
[158] Közigazgatási szerződés  (Közigazgatási jog rovat)  – Nagy Marianna (2023. április)
[157] A magyar közigazgatás-tudomány (Közigazgatási jog rovat)  – Koi Gyula (2023. április)
[156] A közigazgatásban alkalmazott nem közigazgatási jog (Közigazgatási jog rovat)  – Koi Gyula (2023. április)
[155] Sajtóhelyreigazítási eljárás (Polgári eljárásjog rovat) – Pribula László (2023. április)
[154] Személyiségvédelem (Polgári eljárásjog rovat) – Pribula László (2023. április)
[153] Az egészséghez való jog (Alkotmányjog rovat) – Zakariás Kinga (2023. március) 
[152] Betegjogok (Alkotmányjog rovat) – Zakariás Kinga (2023. március) 
[151] Sztrájkjog (Alkotmányjog rovat) – Hungler Sára (2023. március)
[150] Atipikus munkajogviszonyok (Munkajog rovat)  – Ferencz Jácint – Szabó Imre Szilárd (2023. február)
[149] Gyűlölet-bűncselekmények (Kriminológia rovat) – Bárd Petra (2023. február)
[148] Európai büntetőjog (Büntetőjog rovat) – Karsai Krisztina (2023. február)
[147] A közigazgatási aktus (Közigazgatási jog rovat)  – Veszprémi Bernadett (2023. január)
[146] Kollektív igényérvényesítés (Polgári eljárásjog rovat) – Harsági Viktória (2022. december)
[145] A nemzetközi bíróságok kialakulása, elterjedése, megsokszorozódásuk következményei (Nemzetközi jog rovat) – Lamm Vanda (2022. október)
[144] Kormányforma (Alkotmányjog rovat) – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (2022. október)
[143] Közigazgatás-tudomány (Közigazgatási jog rovat)  – Koi Gyula (2022. október)
[142] Ügyvédség (Jogtörténet rovat) – Korsósné Delacasse Krisztina (2022. június)
[141] Parlament (Jogtörténet rovat) – Szabó Zsolt (2022. május)
[140] Gazdaság és jog (Jogbölcselet rovat) – Cserne Péter (2022. május)
[139] Látens bűnözés (Kriminológia rovat) – Korinek László (2022. május)
[138] A közigazgatási hatósági eljárás alapintézményei (Közigazgatási jog rovat)  – Rózsás Eszter (2022. május)
[137] Közigazgatás és közhatalom  (Közigazgatási jog rovat)  – Temesi István (2022. március)
[136] Az élethez való jog (Alkotmányjog rovat) – Sándor Judit (2022. február)
[135] Az oktatáshoz való jog (Alkotmányjog rovat) – G. Karácsony Gergely (2022. február)
[134] Áldozattá válás (Kriminológia rovat) – Barabás Andrea Tünde (2022. február)
[133] Jogátültetés (Jogösszehasonlítás rovat) – Badó Attila (2022. február)
[132] Nyugati jog (Jogösszehasonlítás rovat) – Fekete Balázs (2022. január)
[131] Állampolgárság (Nemzetközi jog rovat) – Ganczer Mónika (2021. december)
[130] Diszkrimináció (Kriminológia rovat) – Pap András László (2021. december)
[129] Érdekképviseletek a munkajogban (Munkajog rovat)  – Czuglerné Iványi Judit – Mélypataki Gábor (2021. október)
[128] A közigazgatási jog gazdasági szerepköre (Közigazgatási jog rovat)  – Lapsánszky András – Boros Anita (2021. október)
[127] Vélelem és fikció (Jogbölcselet rovat) – Tóth J. Zoltán (2021. szeptember)
[126] Jogi érveléselmélet (Jogbölcselet rovat) – Győrfi Tamás (2021. július)
[125] Jogi formalizmus (Jogbölcselet rovat) – Ficsor Krisztina  (2021. július)
[124] Állami monopóliumok és különleges jogokkal felruházott vállalatok (EU-jog rovat) – Papp Mónika (2021. július)
[123] A művelődéshez való jog (Alkotmányjog rovat) – Gerencsér Balázs Szabolcs (2021. június)
[122] A munkához való jog (Alkotmányjog rovat) – Kun Attila (2021. május)
[121] Egyházi hivatal (Egyházjog rovat) – Erdő Péter (2021. május)
[120] A közigazgatás a hatalommegosztás rendszerében (Közigazgatási jog rovat)  – Fábián Adrián (2021. május)
[119] A közhivatal viseléséhez való jog  (Alkotmányjog rovat) – Koi Gyula (2021. május)
[118] Számvevőszék (Alkotmányjog rovat) – Ságvári Ádám (2021. március)
[117] Precedens (Jogbölcselet rovat) – Ződi Zsolt (2021. február)
[116] Egyesülési jog (Alkotmányjog rovat) – Dojcsák Dalma (2021. február)
[115] Előadóművészi teljesítmény (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat) – Békés Gergely (2021. február)
[114] A közigazgatás intézményrendszere és szervezési elvei (Közigazgatási jog rovat)  – Barta Attila (2021. február)
[113] Egyházkormányzati hatalom (Egyházjog rovat) – Erdő Péter (2021. január)
[112] Személyek az egyházjogban (Egyházjog rovat) – Erdő Péter (2021. január)
[111] Egyházi közigazgatási peres eljárás (Egyházjog rovat) – Erdő Péter (2021. január)
[110] Belső fórum (Egyházjog rovat) – Erdő Péter (2021. január)
[109] Közszolgáltatások (Közigazgatási jog rovat)  – Bordás Péter (2021. január)
[108] Államcél (Alkotmányjog rovat) – Kazai Viktor Zoltán (2021. január)
[107] Alapvető kötelezettségek (Alkotmányjog rovat) – Kazai Viktor Zoltán (2021. január)
[106] Alkotmánybíróság (Alkotmányjog rovat) – Gárdos-Orosz Fruzsina (2020. december)
[105]  Az alapjogok korlátozása (Alkotmányjog rovat) – Gárdos-Orosz Fruzsina (2020. december)
[104] Közigazgatási normakontroll (Közigazgatási jog rovat)  – Árva Zsuzsanna (2020. december)
[103] Az egyházjog hatása az európai jogi kultúrára (Egyházjog rovat) – Szuromi Szabolcs (2020. december)
[102] Az egyház és az állam viszonya (Egyházjog rovat) – Ádám Antal (2020. december)
[101] Kegyes alapítványok (Egyházjog rovat) – Szuromi Szabolcs, Ferenczy Rita (2020. december)
[100] Állami egyházjog (Egyházjog rovat) – Schanda Balázs (2020. december)
[99] Egyházi anyakönyvek (Egyházjog rovat) – Szuromi Szabolcs (2020. december)
[98] Egyházjog (Egyházjog rovat, rovatbevezető szócikk) – Szuromi Szabolcs (2020. december)
[97] Nemzeti jelképek (Alkotmányjog rovat) – Halász Iván, Schweitzer Gábor (2020. november)
[96] Ügyészség (Alkotmányjog rovat) – Varga Zs. András – Jakab Hajnalka – Varga Ádám (2020. november)
[95] Autonóm államigazgatási szervek (Közigazgatási jog rovat)  – Fazekas János (2020. november)
[94] Halmazati és összbüntetés (Büntetőjog rovat) – Fázsi László (2020. november)
[93] Katonaság (Alkotmányjog rovat) – Kádár Pál (2020. november)
[92] Európai uniós polgárság (EU-jog rovat) – Gyeney Laura (2020. október)
[91] Szuverenitás (Alkotmányjog rovat) – Chronowski Nóra – Petrétei József (2020. október)
[90] Választások (Alkotmányjog rovat) – Mécs János (2020. október)
[89] Közigazgatási menedzsment (Közigazgatási jog rovat) – Józsa Zoltán (2020. szeptember)
[88] Európai Közigazgatási Térség (Közigazgatási jog rovat) – Balázs István (2020. szeptember)
[87] Közszolgálati jog (Közigazgatási jog rovat) – Linder Viktória (2020. szeptember)
[86] Alkotmányértelmezés (Alkotmányjog rovat) – Fröhlich Johanna (2020. május)
[85] Felelősségi jogviszonyok (Munkajog rovat) – Sipka Péter Máté – Zaccaria Márton Leó (2020. március)
[84] Üzemi alkotmányjog (Munkajog rovat) – Hungler Sára (2020. március)
[83] Európai szabadalmi oltalom (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat) – Jókúti András (2020. március)
[82] Az alapjogok védelme (Alkotmányjog rovat) – Somody Bernadette – Vissy Beatrix (2020. január)
[81] Egyenlőség (Alkotmányjog rovat) – Berkes Lilla (2019. december)
[80] Szociális jogok (Alkotmányjog rovat) – Drinóczi Tímea (2019. december)
[79] A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga rovat, rovatbevezető szócikk) – Szabó Sarolta (2019. november)
[78] Közigazgatás és politika (Közigazgatási jog rovat) – Gajduschek György (2019. november)
[77] Jogbölcseleti gondolkodás Magyarországon (Jogbölcselet rovat) – Szabadfalvi József (2019. július)
[76] Angol történeti jogbölcselet (Jogbölcselet rovat) – Szabadfalvi József (2019. július)
[75] A migráció nemzetközi jogi szabályozása (Nemzetközi jog rovat) – Molnár Tamás (2019. július) 
[74] A nemzetközi jog különleges alanyai (Nemzetközi jog rovat) – Kiss Amarilla (2019. július)
[73] A fogyatékossággal élő személyek jogai (Alkotmányjog rovat) – Bárd Petra (2019. július)
[72] Az Európai Unió jogának viszonya a magyar joggal (Alkotmányjog rovat) – Chronowski Nóra (2019. június)
[71] Tradicionális jogok (Jogösszehasonlítás rovat) – Mezei Péter (2019. május)
[70] Bizonyítás (Polgári eljárásjog rovat) – Döme Attila (2019. április)
[69] Minősítés (Nemzetközi magánjog rovat) – Császár Mátyás (2019. április)
[68] Parlamenti képviselő (Alkotmányjog rovat) – Erdős Csaba (2019. április)
[67] Családjog (Családjog rovat, rovatbevezető szócikk) – Hegedűs Andrea (2019. március)
[66] A közigazgatás szankciórendszere (Közigazgatási jog rovat) – Nagy Marianna (2019. március)
[65] Közigazgatási jogi norma (Közigazgatási jog rovat) – Nagy Marianna (2019. március)
[64] A házastársi lakáshasználat (Családjog rovat) – Reiderné Bánki Erika (2019. február)
[63] A közigazgatás funkciói és feladatai (Közigazgatási jog rovat) – Józsa Zoltán (2019. február)
[62] Közjegyzői nemperes eljárások (Polgári eljárásjog rovat) – Máté Viktor (2019. február)
[61] Különleges jogrend (Alkotmányjog rovat) – Till Szabolcs (2019. január)
[60] Közigazgatási eljárási jog (Közigazgatási jog rovat) – Boros Anita (2019. január)
[59] Közigazgatási jogalkotás (Közigazgatási jog rovat) – Árva Zsuzsanna (2019. január)
[58]  A nemzetközi jog és a belső jog viszonya (Nemzetközi jog rovat) – Molnár Tamás (2019. január)
[57] A joggal való visszaélés (A magánjog általános része rovat) – Tercsák Tamás (2018. november)
[56] Közjegyzőség (Jogtörténet rovat) – Rokolya Gábor (2018. november)
[55] Hatalommegosztás (Alkotmányjog rovat) – Petrétei József (2018. szeptember–október)
[54] Külföldiek és hontalanok (Alkotmányjog rovat) – Tóth Judit (2018. szeptember–október)
[53] A házasság megszűnése (Családjog rovat) – Nagy Márta (2018. szeptember–október)
[52] Az ókori zsidó jog (Jogtörténet rovat) – Jany János (2018. szeptember–október)
[51] A mezopotámiai jog (Jogtörténet rovat) – Jany János (2018. szeptember–október)
[50] Ügyészség (Jogtörténet rovat) – Nánási László (2018. szeptember–október)
[49] A vállalkozáshoz való jog (Alkotmányjog rovat) – Fábián Ferenc (2018. szeptember–október)
[48] Önálló szabályozó szerv  (Alkotmányjog rovat) – Fazekas János (2018. szeptember–október)
[47] A személyi szabadsághoz és biztonsághoz való jog (Alkotmányjog rovat) –  Koósné Mohácsi Barbara (2018. szeptember–október)
[46] Nemzetközi szokásjog (Nemzetközi jog rovat) – Blutman László (2018. szeptember–október)
[45] Házasság és család  (Alkotmányjog rovat) – Csink Lóránt (2018. szeptember–október)
[44] Rendészeti szervek (Alkotmányjog rovat) – Christián László (2018. szeptember–október)
[43] A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága (Alkotmányjog rovat) – Schanda Balázs (2018. szeptember–október)
[42] Nemzetközi bíróságok döntései (Nemzetközi jog rovat) – Csapó Zsuzsanna (2018. augusztus)
[41] A népek önrendelkezési joga (Nemzetközi jog rovat) – Tóth Norbert (2018. augusztus)
[40] Örökbefogadás (Családjog rovat) – Katonáné Pehr Erika (2018. július)
[39] Közigazgatási jog (Közigazgatási jog rovat, rovatbevezető szócikk) – Tamás András (2018. július)
[38] A tagállami identitás védelme (EU-jog rovat) – Drinóczi Tímea (2018. július)
[37] Adószabályok a közös tőkepiacon (EU-jog rovat) – Deák Dániel (2018. július)
[36] Nemzetközi szervezetek határozatai (Nemzetközi jog rovat) – Hárs András (2018. július)
[35] Parlament (Alkotmányjog rovat) – Smuk Péter (2018. július)
[34] Petíciós jog (Alkotmányjog rovat) – Bódi Stefánia (2018. július)
[33] A véleménynyilvánítás szabadsága (Alkotmányjog rovat) – Koltay András (2018. június)
[32] Ombudsman (Alkotmányjog rovat) – Somody Bernadette (2018. június)
[31] A jogi személyek személyes joga (Nemzetközi magánjog rovat) – Szabados Tamás (2018. június)
[30] A common law jogrendszerek (Jogösszehasonlítás rovat) – Kelemen Katalin (2018. június)
[29] Az emberi méltósághoz való jog (Alkotmányjog rovat) – Zakariás Kinga (2018. június)
[28] Szerződés (Jogtörténet rovat) – Bónis Péter  (2018. június)
[27] Zálog (Jogtörténet rovat) – Bónis Péter  (2018. június)
[26] A nemzetközi jog és a magyar jog viszonya (Alkotmányjog rovat) – Molnár Tamás (2018. június)
[25] Nemzetközi büntetőbíráskodás (Nemzetközi jog rovat) – Kovács Péter (2018. május)
[24] Mozgásszabadság (Alkotmányjog rovat) – Pap András László (2018. május)
[23] Kisebbségek (Alkotmányjog rovat) – Pap András László (2018. május)
[22] Vegyes jogrendszerek (Jogösszehasonlítás rovat) – Badó Attila (2018. május)
[21] Nemzetközi magánjogi tényállás (Nemzetközi magánjog rovat) – Szabados Tamás (2018. május)
[20] Térség és terület a nemzetközi jogban (Nemzetközi jog rovat) – Csatlós Erzsébet (2018. április)
[19] Nemzetközi szerződések (Nemzetközi jog rovat) – Szalai Anikó (2018. április)
[18] Az iszlám jog (Jogösszehasonlítás rovat)  – Jany János (2018. április)
[17] A közigazgatás (Közigazgatási jog rovat) – Balázs István (2018. április)
[16] Konzuli kapcsolatok (Nemzetközi jog rovat) – Becánics Adrienn (2018. április)
[15] Az erőszak tilalma (Nemzetközi jog rovat) – Kajtár Gábor (2018. április)
[14] A közigazgatási eljárásjog az Európai Unióban (Közigazgatási jog rovat) – Boros Anita (2018. április)
[13] A gyermekek jogai (Alkotmányjog rovat) – Lux Ágnes (2018. március)
[12] Kelet-ázsiai jogrendszerek (Jogösszehasonlítás rovat)  – Tamás Csaba Gergely (2018. március)
[11] Költségvetési jog (Alkotmányjog rovat) – Klicsu László (2018. március)
[10] Az államok szuverén egyenlősége (Nemzetközi jog rovat) – Kardos Gábor (2018. március)
[9] Jogegységesítés és jogközelítés (Jogösszehasonlítás rovat)  – Tóth Andrea Katalin (2018. március)
[8] Nemzetközi jog  (Nemzetközi jog rovat, rovatbevezető szócikk) – Sulyok Gábor (2018. január)
[7] A közigazgatás térszerkezete (Közigazgatási jog rovat) – Pálné Kovács Ilona (2017. december)
[6] Helyi önkormányzatok (Alkotmányjog rovat) – Pálné Kovács Ilona (2017. december)
[5] A viták békés rendezése (Nemzetközi jog rovat) – Kirs Eszter (2017. november)
[4] A közigazgatás jogvédelmi rendszere (Közigazgatási jog rovat) – Varga Zs. András (2017. október)
[3] Kelet-közép-európai és posztszocialista jogrendszerek (Jogösszehasonlítás rovat)  – Herbert Küpper (2017. október)
[2] Jogösszehasonlítás (Jogösszehasonlítás rovat, rovatbevezető szócikk) – Fekete Balázs (2016. június)
[1] Választójog (Alkotmányjog rovat) – Bodnár Eszter (2016. június)