Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia célja a teljes magyar jogtudomány aktuális tudásállapotának bemutatása és minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető, megbízható tudásbázis megteremtése a magyar jogi kultúra fejlesztésének érdekében. A tanulmányok szakmailag lektoráltak.

Az Enciklopédia létrehozását eredetileg az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének munkatársai kezdeményezték, azt a nyolc hazai jogtudományi egyetemi kart tömörítő Jogász Dékáni Kollégium szakmai támogatásáról biztosította. Az Enciklopédia kiadója 2017 és 2019 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara volt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának, valamint a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának társfinanszírozásával. 2020-tól az ORAC Kiadó (akkori nevén HVG-ORAC Kiadó) gondozásában, 2021-től az ORAC Kiadó és a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete közös kiadásában jelenik meg. Az Enciklopédia elérhető az ORAC Kiadó Szakcikk Adatbázis szolgáltatásával is.

Szerkesztőség

Főszerkesztők

 

Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila és Sulyok Gábor

Feladatuk: az egész projektet átfogják, irányítják, stratégiai jellegű döntéseket hoznak, valamint a projekt gyakorlati megvalósítását segítendő összeállítják az enciklopédia-szócikkek megírásának elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó szerzői útmutatót.

Kapcsolat: szerkesztoseg@ijoten.hu

 

Tanácsadó Testület

 

Földi András, Gajduschek György, Jakab Éva, Herbert Küpper, Sonnevend Pál, Szabó Miklós, Szente Zoltán, Takács Péter

Feladatuk: véleményükkel, tanácsaikkal segítik a főszerkesztőket a stratégiai jellegű döntésekben, felügyelik a projekt megvalósítását.

 

Rovatszerkesztők

 

Feladatuk: kiválasztják a megírandó szócikkeket, javaslatot tesznek az egyes szerzőkre, irányítják a szócikkírói munkát, megteremtik a minőség-ellenőrzés feltételeit, ellátják az egyes rovatok szakmai felügyeletét. Elkészítik az egyes rovatok élén álló identitásszócikkeket.

 1.  Alkotmányjog: Jakab András, Bodnár Eszter
 2.  Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog: Hack Péter, Koósné Mohácsi Barbara
 3.  Büntetőjog: Szomora Zsolt
 4.  Családjog: Hegedűs Andrea
 5.  Dologi jog: Menyhárd Attila
 6.  Egyházjog: Szuromi Szabolcs
 7.  EU-jog: Várnay Ernő, Varju Márton, Horváthy Balázs
 8. Az információs társadalom jogi kérdései: Török Bernát, Ződi Zsolt
 9.  Jogbölcselet: Szabó Miklós, Jakab András
 10.  A jog művészeti reprezentációja: Takács Péter
 11. Jogösszehasonlítás: Fekete Balázs
 12. Jogszociológia: Bencze Mátyás
 13. Jogtörténet: Komáromi László
 14. Környezetjog: Kecskés Gábor
 15. A kötelmi jog általános része: Bodzási Balázs
 16. A kötelmi jog különös része: Menyhárd Attila
 17. Közigazgatási jog: Balázs István
 18. Kriminológia: Barabás Andrea Tünde
 19. A magánjog általános része: Földi András
 20. Munkajog: Kiss György, Kun Attila, Hungler Sára
 21. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga: Szabó Sarolta
 22. Nemzetközi jog: Sulyok Gábor
 23. Nemzetközi magánjog: Szabó Sarolta
 24. Öröklési jog: Földi András
 25. Pénzügyi jog: Kolozs Borbála
 26. Polgári eljárásjog: Harsági Viktória
 27. Római jog: Szabó Béla, Pókecz-Kovács Attila
 28. Személyi jog: Görög Márta
 29. Szerzői jog és iparjogvédelem: Grad-Gyenge Anikó,  Pogácsás Anett
 30. Társasági jog: Auer Ádám
 31. Versenyjog: Nagy Csongor István, Marosi Zoltán
Külső szakmai lektorok (az egyes jogterületek elismert szakértői)

 

Feladatuk: a szerkesztő által jóváhagyott szócikkek szakmai kontrollját végzik el

 

Nyelvi szerkesztő

 

Feladata: az elkészült szócikkek nyelvi színvonaláról gondoskodik.