Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia célja a teljes magyar jogtudomány aktuális tudásállapotának bemutatása és minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető, megbízható tudásbázis megteremtése a magyar jogi kultúra fejlesztésének érdekében. A tanulmányok szakmailag lektoráltak.

Az Enciklopédia létrehozását eredetileg az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének munkatársai kezdeményezték, azt a nyolc hazai jogtudományi egyetemi kart tömörítő Jogász Dékáni Kollégium szakmai támogatásáról biztosította, kiadása több hazai jogtudományi kar együttműködésében valósul meg.

Szerkesztőség

Főszerkesztők

 

Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila és Sulyok Gábor

Feladatuk: az egész projektet átfogják, irányítják, stratégiai jellegű döntéseket hoznak, valamint a projekt gyakorlati megvalósítását segítendő összeállítják az enciklopédia-szócikkek megírásának elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó szerzői útmutatót.

Kapcsolat: szerkesztoseg@ijoten.hu

 

Tanácsadó Testület

 

Földi András, Gajduschek György, Jakab Éva, Herbert Küpper, Sonnevend Pál, Szabó Miklós, Szente Zoltán, Takács Péter

Feladatuk: véleményükkel, tanácsaikkal segítik a főszerkesztőket a stratégiai jellegű döntésekben, felügyelik a projekt megvalósítását.

 

Rovatszerkesztők

 

Feladatuk: kiválasztják a megírandó szócikkeket, javaslatot tesznek az egyes szerzőkre, irányítják a szócikkírói munkát, megteremtik a minőség-ellenőrzés feltételeit, ellátják az egyes rovatok szakmai felügyeletét. Elkészítik az egyes rovatok élén álló identitásszócikkeket.

 1.  Alkotmányjog: Jakab András, Bodnár Eszter
 2.  Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog: Hack Péter
 3.  Büntetőjog: Szomora Zsolt
 4.  Családjog: Hegedűs Andrea
 5.  Dologi jog: Menyhárd Attila
 6.  Egyházjog: Szuromi Szabolcs
 7.  EU-jog: Varju Márton, Horváthy Balázs
 8.  Jogbölcselet: Szabó Miklós
 9.  Joggazdaságtan: Szalai Ákos
 10. A jog művészeti reprezentációja: Takács Péter
 11. Jogösszehasonlítás: Fekete Balázs
 12. Jogszociológia: Bencze Mátyás
 13. Jogtörténet: Komáromi László
 14. Környezetjog: Kecskés Gábor
 15. A kötelmi jog általános része: Leszkoven László
 16. A kötelmi jog különös része: Menyhárd Attila
 17. Közigazgatási jog: Balázs István
 18. Kriminológia: Borbíró Andrea
 19. A magánjog általános része: Földi András
 20. Munkajog: Kiss György, Kun Attila, Hungler Sára
 21. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga: Szabó Sarolta
 22. Nemzetközi jog: Sulyok Gábor
 23. Nemzetközi magánjog: Szabó Sarolta
 24. Öröklési jog: Földi András
 25. Pénzügyi jog: Kolozs Borbála
 26. Polgári eljárásjog: Harsági Viktória
 27. Római jog: Szabó Béla
 28. Személyi jog: Görög Márta
 29. Szerzői jog és iparjogvédelem: Grad-Gyenge Anikó
 30. Társasági jog: Kisfaludi András
 31. Versenyjog: Nagy Csongor István, Marosi Zoltán
Külső szakmai lektorok (az egyes jogterületek elismert szakértői)

 

Feladatuk: a szerkesztő által jóváhagyott szócikkek szakmai kontrollját végzik el

 

Nyelvi szerkesztő

 

Feladata: az elkészült szócikkek nyelvi színvonaláról gondoskodik.