Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia célja a teljes magyar jogtudomány aktuális tudásállapotának bemutatása és minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető, megbízható tudásbázis megteremtése a magyar jogi kultúra fejlesztésének érdekében. A tanulmányok szakmailag lektoráltak.

Az Enciklopédia létrehozását eredetileg az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének munkatársai kezdeményezték, azt a nyolc hazai jogtudományi egyetemi kart tömörítő Jogász Dékáni Kollégium szakmai támogatásáról biztosította. Az Enciklopédia kiadása az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának, valamint a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának együttműködésében valósul meg.

Szerkesztőség

Főszerkesztők

 

Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila és Sulyok Gábor

Feladatuk: az egész projektet átfogják, irányítják, stratégiai jellegű döntéseket hoznak, valamint a projekt gyakorlati megvalósítását segítendő összeállítják az enciklopédia-szócikkek megírásának elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó szerzői útmutatót.

Kapcsolat: szerkesztoseg@ijoten.hu

 

Tanácsadó Testület

 

Földi András, Gajduschek György, Jakab Éva, Herbert Küpper, Sonnevend Pál, Szabó Miklós, Szente Zoltán, Takács Péter

Feladatuk: véleményükkel, tanácsaikkal segítik a főszerkesztőket a stratégiai jellegű döntésekben, felügyelik a projekt megvalósítását.

 

Rovatszerkesztők

 

Feladatuk: kiválasztják a megírandó szócikkeket, javaslatot tesznek az egyes szerzőkre, irányítják a szócikkírói munkát, megteremtik a minőség-ellenőrzés feltételeit, ellátják az egyes rovatok szakmai felügyeletét. Elkészítik az egyes rovatok élén álló identitásszócikkeket.

 1.  Alkotmányjog: Jakab András, Bodnár Eszter
 2.  Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog: Hack Péter
 3.  Büntetőjog: Szomora Zsolt
 4.  Családjog: Hegedűs Andrea
 5.  Dologi jog: Menyhárd Attila
 6.  Egyházjog: Szuromi Szabolcs
 7.  EU-jog: Varju Márton, Horváthy Balázs
 8.  Jogbölcselet: Szabó Miklós
 9.  A jog művészeti reprezentációja: Takács Péter
 10. Jogösszehasonlítás: Fekete Balázs
 11. Jogszociológia: Bencze Mátyás
 12. Jogtörténet: Komáromi László
 13. Környezetjog: Kecskés Gábor
 14. A kötelmi jog általános része: Leszkoven László
 15. A kötelmi jog különös része: Menyhárd Attila
 16. Közigazgatási jog: Balázs István
 17. Kriminológia: Borbíró Andrea
 18. A magánjog általános része: Földi András
 19. Munkajog: Kiss György, Kun Attila, Hungler Sára
 20. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga: Szabó Sarolta
 21. Nemzetközi jog: Sulyok Gábor
 22. Nemzetközi magánjog: Szabó Sarolta
 23. Öröklési jog: Földi András
 24. Pénzügyi jog: Kolozs Borbála
 25. Polgári eljárásjog: Harsági Viktória
 26. Római jog: Szabó Béla, Pókecz-Kovács Attila
 27. Személyi jog: Görög Márta
 28. Szerzői jog és iparjogvédelem: Grad-Gyenge Anikó
 29. Társasági jog: Kisfaludi András
 30. Versenyjog: Nagy Csongor István, Marosi Zoltán
Külső szakmai lektorok (az egyes jogterületek elismert szakértői)

 

Feladatuk: a szerkesztő által jóváhagyott szócikkek szakmai kontrollját végzik el

 

Nyelvi szerkesztő

 

Feladata: az elkészült szócikkek nyelvi színvonaláról gondoskodik.