Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia célja a teljes magyar jogtudomány aktuális tudásállapotának bemutatása és minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető, megbízható tudásbázis megteremtése a magyar jogi kultúra fejlesztésének érdekében. A tanulmányok szakmailag lektoráltak.

Az Enciklopédia létrehozását eredetileg az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének munkatársai kezdeményezték, azt a nyolc hazai jogtudományi egyetemi kart tömörítő Jogász Dékáni Kollégium szakmai támogatásáról biztosította. Az Enciklopédia kiadója 2017 és 2019 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara volt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának, valamint a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának társfinanszírozásával. 2020-tól az ORAC Kiadó (akkori nevén HVG-ORAC Kiadó) gondozásában, 2021-től az ORAC Kiadó és a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete közös kiadásában jelenik meg. Az Enciklopédia elérhető az ORAC Kiadó Szakcikk Adatbázis szolgáltatásával is.

Műhelyviták, események

Az IJOTEN honlapjának ünnepélyes bemutatója 2018. május 28. Sajtóbeszámoló a rendezvényről
Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog rovat műhelyviták 2023. május 19.
Családjog rovat műhelyviták 2018. május 28. Képek a műhelyvitáról
EU-jog rovat műhelyviták 2017. december 7.
Jogbölcselet rovat műhelyviták 2020. május 29., 2022. november 25.
Jogösszehasonlítás rovat műhelyviták 2021. november 9.
Jogszociológia rovat műhelyviták 2023. február 3.
Közigazgatási jog rovat műhelyviták 2017. június 1., 2017. november 16., 2018. március 1., 2019. január 24.
Munkajog rovat műhelyviták 2019. június 12.
Nemzetközi jog rovat műhelyviták 2017. október 27., 2017. december 8.
Nemzetközi magánjog rovat műhelyviták 2019. március 27.
Szerzői jog és iparjogvédelem rovat műhelyviták 2023. február 16.2023. november 16.
Társasági jog rovat műhelyviták 2023. május 30.