Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia célja a teljes magyar jogtudomány aktuális tudásállapotának bemutatása és minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető, megbízható tudásbázis megteremtése a magyar jogi kultúra fejlesztésének érdekében. A tanulmányok szakmailag lektoráltak.

Az Enciklopédia létrehozását eredetileg az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének munkatársai kezdeményezték, azt a nyolc hazai jogtudományi egyetemi kart tömörítő Jogász Dékáni Kollégium szakmai támogatásáról biztosította, kiadása több hazai jogtudományi kar együttműködésében valósul meg.

Elkészült szócikkek

[57] A joggal való visszaélés (A magánjog általános része rovat) – Tercsák Tamás (2018. november)
[56] Közjegyzőség (Jogtörténet rovat) – Rokolya Gábor (2018. november)
[55] Hatalommegosztás (Alkotmányjog rovat) – Petrétei József (2018. szeptember–október)
[54] Külföldiek és hontalanok (Alkotmányjog rovat) – Tóth Judit (2018. szeptember–október)
[53] A házasság megszűnése (Családjog rovat) – Nagy Márta (2018. szeptember–október)
[52] Az ókori zsidó jog (Jogtörténet rovat) – Jany János (2018. szeptember–október)
[51] A mezopotámiai jog (Jogtörténet rovat) – Jany János (2018. szeptember–október)
[50] Ügyészség (Jogtörténet rovat) – Nánási László (2018. szeptember–október)
[49] A vállalkozáshoz való jog (Alkotmányjog rovat) – Fábián Ferenc (2018. szeptember–október)
[48] Önálló szabályozó szerv  (Alkotmányjog rovat) – Fazekas János (2018. szeptember–október)
[47] A személyi szabadsághoz és biztonsághoz való jog (Alkotmányjog rovat) –  Koósné Mohácsi Barbara (2018. szeptember–október)
[46] Nemzetközi szokásjog (Nemzetközi jog rovat) – Blutman László (2018. szeptember–október)
[45] Házasság és család  (Alkotmányjog rovat) – Csink Lóránt (2018. szeptember–október)
[44] Rendészeti szervek (Alkotmányjog rovat) – Christián László (2018. szeptember–október)
[43] Vallásszabadság (Alkotmányjog rovat) – Schanda Balázs (2018. szeptember–október)
[42] Nemzetközi bíróságok döntései (Nemzetközi jog rovat) – Csapó Zsuzsanna (2018. augusztus)
[41] A népek önrendelkezési joga (Nemzetközi jog rovat) – Tóth Norbert (2018. augusztus)
[40] Örökbefogadás (Családjog rovat) – Katonáné Pehr Erika (2018. július)
[39] Közigazgatási jog (Közigazgatási jog rovat, rovatbevezető szócikk) – Tamás András (2018. július)
[38] A tagállami identitás védelme (EU-jog rovat) – Drinóczi Tímea (2018. július)
[37] Adószabályok a közös tőkepiacon (EU-jog rovat) – Deák Dániel (2018. július)
[36] Nemzetközi szervezetek határozatai (Nemzetközi jog rovat) – Hárs András (2018. július)
[35] Parlament (Alkotmányjog rovat) – Smuk Péter (2018. július)
[34] Petíciós jog (Alkotmányjog rovat) – Bódi Stefánia (2018. július)
[33] A véleménynyilvánítás szabadsága (Alkotmányjog rovat) – Koltay András (2018. június)
[32] Ombudsman (Alkotmányjog rovat) – Somody Bernadette (2018. június)
[31] A jogi személyek személyes joga (Nemzetközi magánjog rovat) – Szabados Tamás (2018. június)
[30] A common law jogrendszerek (Jogösszehasonlítás rovat) – Kelemen Katalin (2018. június)
[29] Az emberi méltósághoz való jog (Alkotmányjog rovat) – Zakariás Kinga (2018. június)
[28] Szerződés (Jogtörténet rovat) – Bónis Péter  (2018. június)
[27] Zálog (Jogtörténet rovat) – Bónis Péter  (2018. június)
[26] A nemzetközi jog és a magyar jog viszonya (Alkotmányjog rovat) – Molnár Tamás (2018. június)
[25] Nemzetközi büntetőbíráskodás (Nemzetközi jog rovat) – Kovács Péter (2018. május)
[24] Mozgásszabadság (Alkotmányjog rovat) – Pap András László (2018. május)
[23] Kisebbségek (Alkotmányjog rovat) – Pap András László (2018. május)
[22] Vegyes jogrendszerek (Jogösszehasonlítás rovat) – Badó Attila (2018. május)
[21] Nemzetközi magánjogi tényállás (Nemzetközi magánjog rovat) – Szabados Tamás (2018. május)
[20] Térség és terület a nemzetközi jogban (Nemzetközi jog rovat) – Csatlós Erzsébet (2018. április)
[19] Nemzetközi szerződések (Nemzetközi jog rovat) – Szalai Anikó (2018. április)
[18] Az iszlám jog (Jogösszehasonlítás rovat)  – Jany János (2018. április)
[17] A közigazgatás (Közigazgatási jog rovat) – Balázs István (2018. április)
[16] Konzuli kapcsolatok (Nemzetközi jog rovat) – Becánics Adrienn (2018. április)
[15] Az erőszak tilalma (Nemzetközi jog rovat) – Kajtár Gábor (2018. április)
[14] A közigazgatási eljárásjog az Európai Unióban (Közigazgatási jog rovat) – Boros Anita (2018. április)
[13] A gyermekek jogai (Alkotmányjog rovat) – Lux Ágnes (2018. március)
[12] Kelet-ázsiai jogrendszerek (Jogösszehasonlítás rovat)  – Tamás Csaba Gergely (2018. március)
[11] Költségvetési jog (Alkotmányjog rovat) – Klicsu László (2018. március)
[10] Az államok szuverén egyenlősége (Nemzetközi jog rovat) – Kardos Gábor (2018. március)
[9] Jogegységesítés és jogközelítés (Jogösszehasonlítás rovat)  – Tóth Andrea Katalin (2018. március)
[8] Nemzetközi jog  (Nemzetközi jog rovat, rovatbevezető szócikk) – Sulyok Gábor (2018. január)
[7] A közigazgatás térszerkezete (Közigazgatási jog rovat) – Pálné Kovács Ilona (2017. december)
[6] Helyi önkormányzatok (Alkotmányjog rovat) – Pálné Kovács Ilona (2017. december)
[5] A viták békés rendezése (Nemzetközi jog rovat) – Kirs Eszter (2017. november)
[4] A közigazgatás jogvédelmi rendszere (Közigazgatási jog rovat) – Varga Zs. András (2017. október)
[3] Kelet-közép-európai és posztszocialista jogrendszerek (Jogösszehasonlítás rovat)  – Herbert Küpper (2017. október)
[2] Jogösszehasonlítás (Jogösszehasonlítás rovat, rovatbevezető szócikk) – Fekete Balázs (2016. június)
[1] Választójog (Alkotmányjog rovat) – Bodnár Eszter (2016. június)