Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia célja a teljes magyar jogtudomány aktuális tudásállapotának bemutatása és minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető, megbízható tudásbázis megteremtése a magyar jogi kultúra fejlesztésének érdekében. A tanulmányok szakmailag lektoráltak.

Az Enciklopédia létrehozását eredetileg az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének munkatársai kezdeményezték, azt a nyolc hazai jogtudományi egyetemi kart tömörítő Jogász Dékáni Kollégium szakmai támogatásáról biztosította. Az Enciklopédia kiadója 2017 és 2019 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara volt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának, valamint a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának társfinanszírozásával. 2020-tól az ORAC Kiadó (akkori nevén HVG-ORAC Kiadó) gondozásában, 2021-től az ORAC Kiadó és a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete közös kiadásában jelenik meg.

Polgári eljárásjog


Kizárás

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Kollektív igényérvényesítés

Szerző: HARSÁGI Viktória Rovat: Polgári eljárásjog

A kollektív igényérvényesítés sokalanyú eljárások során kínál olyan eljárásjogi mechanizmusokat, amelyek az alanyok nagy számára tekintettel a hagyományos perek keretei között meg nem oldható problémákat próbálnak kezelni. Ennek számos formája alakult ki a világban, de többségük még nem tűnik kielégítőnek, fejlesztésre vár. A szócikk a jogintézmény lényegéről, céljáról, alapproblémáiról ad képet, valamint bemutat néhány tipikus megoldást, amelyet a különféle jogrendszerek érleltek ki. A jogintézmény tárgyalásánál különös hangsúlyt kell kapnia a joggazdaságtani aspektusoknak is, ezek elsősorban az opt-in és opt-out jogrendszerek alkalmazása kapcsán merülnek fel.

Tovább a szócikkre

Közigazgatási per

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Közjegyzői nemperes eljárások

Szerző: MÁTÉ Viktor Rovat: Polgári eljárásjog

A magyar közjegyző olyan hatóság, amely állami felhatalmazás alapján az igazságszolgáltatás rendszerén belül közhiteles jogszolgáltató tevékenységet végez. Az Alkotmánybíróság a 944/B/1994. AB határozatban leszögezte, hogy a „közjegyző a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez”. Az elv gyökerei már a kora középkorban megmutatkoztak, és a későbbi évszázadok alatt Európában fokozatosan, majd az 1800-as évekre Magyarországon is kikristályosodtak. A közjegyző a hatáskörébe utalt, jogi jelentőséggel bíró eljárásokat (amelyek minden esetben állami közfeladatot megtestesítő nemperes eljárások az azok jellegéből adódó valamennyi eljárási sajátossággal együtt) a felhatalmazója által biztosított intézményi függetlenségben, pártatlanul, kevés törvényi kivételtől eltekintve felkérés alapján és közreműködési kötelezettséggel folytatja le – jogszabályi keretek között meghatározott – díj ellenében, ugyanis a közjegyző nem utasítható, és csak a törvényeknek van alávetve, székhelyéről nem mozdítható el hozzájárulása nélkül, csupán a jogszabályban meghatározott fegyelmi eljárás eredményeképpen. A közjegyzői nemperes eljárások célja a bírósági peres és nemperes eljárások számának csökkentése, azok lefolytatásának megkönnyítése, időtartamuk lerövidítése és ezáltal a társadalmi jogbiztonság erősítése, hiszen a közjegyzőség valamennyi eljárása a megelőző jogszolgáltatás keretébe sorolható.

Tovább a szócikkre

Külföldi határozatok elismerése

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Külföldi határozatok végrehajtása

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Mediáció

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Mulasztás

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Munkaügyi bíráskodás

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Nemzetközi polgári eljárásjog

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Per

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Perelőfeltételek és perakadályok

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Perhatékonyság

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Perköltség

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Perorvoslatok

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Polgári eljárásjog

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Sajtóhelyreigazítási eljárás

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Személyállapoti perek

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Személyiségvédelem

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Szerep- és felelősségmegosztás

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Tárgyalás

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre

Választottbíráskodás

Szerző: Rovat: Polgári eljárásjog

Tovább a szócikkre