Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia célja a teljes magyar jogtudomány aktuális tudásállapotának bemutatása és minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető, megbízható tudásbázis megteremtése a magyar jogi kultúra fejlesztésének érdekében. A tanulmányok szakmailag lektoráltak.

Az Enciklopédia létrehozását eredetileg az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének munkatársai kezdeményezték, azt a nyolc hazai jogtudományi egyetemi kart tömörítő Jogász Dékáni Kollégium szakmai támogatásáról biztosította. Az Enciklopédia kiadója 2017 és 2019 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara volt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának, valamint a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának társfinanszírozásával. 2020-tól az ORAC Kiadó (akkori nevén HVG-ORAC Kiadó) gondozásában, 2021-től az ORAC Kiadó és a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete közös kiadásában jelenik meg. Az Enciklopédia elérhető az ORAC Kiadó Szakcikk Adatbázis szolgáltatásával is.

Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog


A büntetés-végrehajtás kontrollrendszere

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

A büntető eljárásjog alanyai

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

A javítóintézeti nevelés végrehajtása

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

A kényszergyógykezelés végrehajtása

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

A legalitás elve

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

A szabadságelvonással nem járó szankciók végrehajtása

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

A szabadságvesztés büntetés és végrehajtásának rendje

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

A tárgyalás előkészítése, előkészítő ülés

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

A terhelt

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

Az ártatlanság vélelme

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

Az elítéltek jogi helyzete

Szerző: HEZAM Leila Melinda Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

A büntetőhatározatok végrehajtása során az Alaptörvényben meghatározott alapvető jogok, valamint az egyéb jogok és kötelezettségek rendszere átalakul, egyes jogosultságok a fogvatartás tényéből következően csak korlátozottan érvényesülhetnek vagy módosulnak, mások azonban teljesen megszűnnek. Helyükbe ideiglenesen, a fogvatartás fennállásáig sajátos jellegű, a büntetés-végrehajtási jogviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek kerülnek. Az elítéltek jogi helyzetének tartalmát a büntetés-végrehajtás kettős célja együttesen determinálja: az elítéltek életkörülményeinek kontrollálása és a szabad társadalmi léthez közelítő feltételek megteremtése, a büntetés-végrehajtási intézet rendjének és biztonságának egyidejű figyelembevétele mellett. Az elítéltek jogi helyzetét érintő jogalkotói, jogalkalmazói és társadalmi elvárások diverzifikáltak, ezért a büntetés-végrehajtási jog tudományának e szegmense a jogtudományi diskurzus állandó napirenden tartott tárgya.

Tovább a szócikkre

Bizonyítás

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

Büntetés-végrehajtási jogviszony

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

Büntetőeljárás

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

Egyszerűsített eljárások

Szerző: KELEMENNÉ CSONTOS Laura Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

A büntető igazságszolgáltatás egyik legnagyobb kihívása az eljárások elhúzódása, mivel számos esetben a bűncselekmény elkövetéséhez képest több év, kirívóbb esetekben akár egy évtized is eltelik, mire a bíróság az eljárásban ítéletet hoz. Az eljárások elhúzódása miatt lépett fel az a társadalmi igény, amely az eljárások időszerűségét, egyszerűsítését és gyorsítását célozza. Az eljárások egyszerűsítése során szem előtt kell tartani a tisztességes eljárás és jogbiztonság elvét, amely nem sérülhet a gyorsítás miatt. Több nemzetközi egyezmény és uniós jogforrás is tartalmazza az egyszerűsített eljárások bevezetését vagy alkalmazási körének kiszélesítését a büntető igazságszolgáltatás időszerűségének javítása végett. A legismertebb gyorsított eljárás az amerikai vádalku, amelyhez hasonló, vádalkuszerű jogintézmények a legtöbb kontinentális jogrendszert alkalmazó országban is fellelhetők. Az egyszerűsített eljárások palettája igen széles, így nem csupán a vádalku(szerű) jogintézmények tartoznak ehhez a csoporthoz, hanem például a büntetővégzés is, amelyet különböző formában és elnevezéssel számos országban alkalmaznak.

Tovább a szócikkre

Fiatalkorúak elleni eljárás

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

Ítélet

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

Jogorvoslati eljárás, a felülbírálat terjedelme

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

Jogorvoslati rendszer, súlyosítási tilalom

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

Kártalanítás, visszatérítés

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

Legalitás, officialitás, opportunitás

Szerző: HOLÉ Katalin Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

A legalitás elve az állami büntetőigény érvényesítésének a kötelezettsége, amely a büntetőtörvények alkalmazását írja elő. Az officialitás a hivatalból való eljárást jelenti, amelynek lényege, hogy az állam az erre hivatott szervein keresztül a sértett és mások akaratától függetlenül érvényesíti a büntetőigényét. Az opportunitás a legalitás elve alóli kivétel, az ügyész diszkrecionális jogköre, amely felhatalmazza a közvádlót arra, hogy a büntetőigény érvényesítésétől célszerűségi megfontolásból eltekintsen. E szócikk a legalitás, officialitás, opportunitás fogalmát, történetét és érvényesülését mutatja be.

Tovább a szócikkre

Nyomozás

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

Officialitás

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre

Rendkívüli jogorvoslatok

Szerző: Rovat: Büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog

Tovább a szócikkre