Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia célja a teljes magyar jogtudomány aktuális tudásállapotának bemutatása és minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető, megbízható tudásbázis megteremtése a magyar jogi kultúra fejlesztésének érdekében. A tanulmányok szakmailag lektoráltak.

Az Enciklopédia létrehozását eredetileg az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének munkatársai kezdeményezték, azt a nyolc hazai jogtudományi egyetemi kart tömörítő Jogász Dékáni Kollégium szakmai támogatásáról biztosította. Az Enciklopédia kiadója 2017 és 2019 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara volt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának, valamint a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának társfinanszírozásával. 2020-tól az ORAC Kiadó (akkori nevén HVG-ORAC Kiadó) gondozásában, 2021-től az ORAC Kiadó és a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete közös kiadásában jelenik meg. Az Enciklopédia elérhető az ORAC Kiadó Szakcikk Adatbázis szolgáltatásával is.

A magánjog általános része


A joggal való visszaélés

Szerző: TERCSÁK Tamás Rovat: A magánjog általános része

Joggal való visszaélés valósul meg, amikor egy jogalany a jogrend által számára biztosított alanyi jogát úgy gyakorolja, hogy az a jogrend egésze által szem előtt tartott értékekkel, célokkal ellentétes (elfogadhatatlan, célszerűtlen, igazságtalan) eredményre vezet. Tágabb értelemben joggal való visszaélésnek nevezzük azokat a helyzeteket is, amikor egy jogalany a jogrend biztosította valamely más pozícióját (valamilyen jogintézményt vagy jogszabályt) felhasználva állít elő olyan állapotot a maga számára, amely nem egyeztethető össze a felhasznált jogintézmény céljával és amely egyébként ellentétes a jogrend egészének alapértékeivel. A joggyakorlás joggal való visszaéléssé minősítésében a jogrend általi helytelenítés fejeződik ki. A joggal való visszaélés tilalma kivételes eszköz, amely a konkrét eset igazságos eldöntése érdekében a bíró számára lehetővé teszi a törvényhozó által tényállási elemként nem tételezett körülmények figyelembevételét és ezáltal a tipikus helyzetekre szabott törvényi rendelkezésektől való eltérést. A joggal való visszaélés tilalma alkalmas arra, hogy a törvénykönyv zárt rendszerében hasznos „vészkijáratként” funkcionáljon: megfelelő alkalmazás esetén kiváló eszköz arra, hogy a törvényhozó által előre nem látott, a tipikustól eltérő kivételes helyzetekben igazságos megoldást eredményezzen. Nem megfelelő alkalmazás esetén azonban legalább ugyanilyen mértékben alkalmas a jogbiztonság fellazítására, a törvénykönyv rendszerének szétzilálására.

Tovább a szócikkre

A magánjog általános része

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Gondatlanság

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Jóerkölcsbe ütköző jogügyletek

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Jogcím

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Jogi tények

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Jogszerű és jogellenes magatartások

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Jogügyletek általában

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Jogügyletek értelmezése

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Jogutódlás

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Jogviszony

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Jóhiszeműség és rosszhiszeműség

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Jóhiszeműség és tisztesség

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Kötelezettség

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Magánjog

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Nem védett magatartások

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Önhatalom

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Privátautonómia

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Ráutaló magatartás

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Reálaktusok

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Szándékosság

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Szankciók

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Szükséghelyzet

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Típuskényszer

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre

Utaló magatartás

Szerző: Rovat: A magánjog általános része

Tovább a szócikkre